Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

 

Przedmiot zamówienia

Data ogłoszeniaTermin skł. ofert

usługa szkoleniowa na którą składa się realizacja szkolenia pn. „Stawiam na pracę – szkolenie umożliwiające wejście na rynek pracy”, rozszerzonego o indywidualne konsultacje każdego uczestnika z Case Managerem zarówno przed, jak i po części grupowej szkolenia. Szkolenie, jak i działania dodatkowe muszą zostać zrealizowane na terenie miasta Ruda Śląska.

 

 zapytanie_ofertowe.pdf

 Załącznik nr 1 - Preliminarz kursu.docx

 Załącznik nr 2 - wniosek w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu.doc

2015-08-11

2015-08-21

 

Przedmiot zamówienia

Data ogłoszeniaTermin skł. ofert

Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

zapytanie ofertowe.pdf

załącznik 1_22_05_2015.docx

załącznik 2_22_05_2015.docx

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

2015-05-22

2015-06-08

 

Przedmiot zamówienia

Data ogłoszeniaTermin skł. ofert

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

 

ogłoszenie o zamówieniu 12_03_2015.pdf

SIWZ.PDF

SIWZ 12_03_2015.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20_03_2015.pdf

 

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

 

Zmiany SIWZ:

 

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

Unieważnienie czynności wyboru oferty:

 

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej:

        

 

2015-03-12

2015-03-26

 Zamówienia publiczne

Postępowania prowadzone przez: PUP Ruda Śląska

Nie znaleziono archiwalnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Drukuj Liczba odwiedzin: 1000

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl