Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że przetwarza dane osobowe  w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej mający siedzibę  w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16, który reprezentowany jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 - 35 wyżej przywołanej ustawy.

Redakcja strony: Informacja o przetwarzaniu danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 292

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl